วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เพียรตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเพียรตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะถึงมรรคผล
611013_01_ปกิณกะธรรมเพียรตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะถึงมรรคผล.mp3