วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

บวงสรวงถวายพระยืน ๓๐ ศอก ณ วัดตากฟ้า(ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๖๑)

๑๙ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงถวายพระยืน ๓๐ ศอก ณ วัดตากฟ้า
611019_04_ปกิณกะธรรมบวงสรวงถวายพระยืน๓๐ศอกณวัดตากฟ้า.mp3