วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฝึกใคร่ครวญก่อนหลับ เพื่อละความยินดีพอใจในการเกิด(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๑)

๑๔ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกใคร่ครวญก่อนหลับ เพื่อละความยินดีพอใจในการเกิด
611014_09_ปกิณกะธรรมฝึกใคร่ครวญก่อนหลับเพื่อละความยินดีพอใจในการเกิด.mp3