วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติและปัญญาในการใช้ชีวิต(ปกิณกะธรรม ๒๐ ต.ค. ๖๑)

๒๐ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติและปัญญาในการใช้ชีวิต
611020_05_ปกิณกะธรรมฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติและปัญญาในการใช้ชีวิต.mp3