วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วัตถุมงคลเกิดจากพระเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลเกิดจากพระเมตตาของพระ
611013_07_ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลเกิดจากพระเมตตาของพระ.mp3