วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

คุณของศีล(เทศน์ ๗ ต.ค. ๖๑)

๗ ต.ค. ๖๑-เทศน์คุณของศีล
611007_02_เทศน์คุณของศีล.mp3