วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การบูชาสมเด็จพระคะแนนและพระคาถาชินบัญชร(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๑)

๑๔ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการบูชาสมเด็จพระคะแนนและพระคาถาชินบัญชร
611014_06_ปกิณกะธรรมการบูชาสมเด็จพระคะแนนและพระคาถาชินบัญชร.mp3