วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

บุญกฐินทานเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๑)

๑๔ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญกฐินทานเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล
611014_04_ปกิณกะธรรมบุญกฐินทานเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล.mp3