วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พึงระวังใจไม่ประมาทในการละความชั่ว(เทศน์ ๒๐ ต.ค. ๖๑)

๒๐ ต.ค. ๖๑-เทศน์พึงระวังใจไม่ประมาทในการละความชั่ว
611020_03_เทศน์พึงระวังใจไม่ประมาทในการละความชั่ว.mp3