วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

บุญในทาน ศีล ภาวนาทำให้เกิดปัญญาญาณนำความสุขมาให้(เทศน์ ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-เทศน์บุญในทาน ศีล ภาวนาทำให้เกิดปัญญาญาณนำความสุขมาให้
611013_03_เทศน์บุญในทานศีลภาวนาทำให้เกิดปัญญาญาณนำความสุขมาให้.mp3