วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สร้างพระยืน ๓๐ ศอกเป็นกำลังในพุทธานุสสติ ณ วัดตากฟ้า(ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๖๑)

๑๙ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสร้างพระยืน ๓๐ ศอกเป็นกำลังในพุทธานุสสติ ณ วัดตากฟ้า
611019_06_ปกิณกะธรรมสร้างพระยืน๓๐ศอกเป็นกำลังในพุทธานุสสติณวัดตากฟ้า.mp3