วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

บวงสรวงอาราธนาพระคะแนนและเกราะแก้วพระคาถาชินบัญชร(ปกิณกะธรรม ๒๑ ต.ค. ๖๑)

๒๑ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาพระคะแนนและเกราะแก้วพระคาถาชินบัญชร
611021_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาพระคะแนนและเกราะแก้วพระคาถาชินบัญชร.mp3