วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

บวงสรวงหล่อพระด้วยเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
611023_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3