วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การวางกำลังใจเมื่อเผชิญความไม่แน่นอนของโลก.(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจเมื่อเผชิญความไม่แน่นอนของโลก.
611013_08_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจเมื่อเผชิญความไม่แน่นอนของโลก.mp3