วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญขันธ์ ๕ ด้วยอารมณ์ปล่อย(ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๑)

๗ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญขันธ์ ๕ ด้วยอารมณ์ปล่อย
611007_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญขันธ์๕ด้วยอารมณ์ปล่อย.mp3