วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๔ ต.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611014_08_พระเมตตาพร.mp3