วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เจริญมรณานุสสติกรรมฐาน ต้องคิดถึงความตายด้วยจิตผ่องใส(ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๑)

๗ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญมรณานุสสติกรรมฐาน ต้องคิดถึงความตายด้วยจิตผ่องใส
611007_01_ปกิณกะธรรมเจริญมรณานุสสติกรรมฐานต้องคิดถึงความตายด้วยจิตผ่องใส.mp3