วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การทำความดีต้องใคร่ครวญเพื่อละนิวรณ์ไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๖๑)

๑๕ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องใคร่ครวญเพื่อละนิวรณ์ไว้เสมอ
611015_04_ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องใคร่ครวญเพื่อละนิวรณ์ไว้เสมอ.mp3