วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ทานในเขตพระศาสนาเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานในเขตพระศาสนาเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อมรรคผล
611013_04_ปกิณกะธรรมทานในเขตพระศาสนาเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3