วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๖๑)

๒๒ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป
611022_01_ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป.mp3