วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การถวายกฐินทานด้วยความกตัญญูพาให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๑)

๒๘ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความกตัญญูพาให้ถึงมรรคผล
611028_04_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความกตัญญูพาให้ถึงมรรคผล.mp3