วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การทำใจเป็นผู้ไม่เบียดเบียนในช่วงเทศกาลกินเจ(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๑)

๖ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำใจเป็นผู้ไม่เบียดเบียนในช่วงเทศกาลกินเจ
611006_04_ปกิณกะธรรมการทำใจเป็นผู้ไม่เบียดเบียนในช่วงเทศกาลกินเจ.mp3