วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หล่อพระวันปิยมหาราช(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหล่อพระวันปิยมหาราช
611023_07_ปกิณกะธรรมหล่อพระวันปิยมหาราช.mp3