วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๑)

๖ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
611006_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3