วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปด้วยเจตนาบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๒๑ ต.ค. ๖๑)

๒๑ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปด้วยเจตนาบริสุทธิ์
611021_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปด้วยเจตนาบริสุทธิ์.mp3