วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ไม่ประมาทในชีวิต หมั่นทำความดีไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๖๑)

๒๒ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในชีวิต หมั่นทำความดีไว้เสมอ
611022_02_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในชีวิตหมั่นทำความดีไว้เสมอ.mp3