วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระจนหมดสงสัย จึงจะได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยาก(เทศน์ ๖ ต.ค. ๖๑)

๖ ต.ค. ๖๑-เทศน์เพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระจนหมดสงสัย จึงจะได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยาก
611006_03_เทศน์เพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระจนหมดสงสัยจึงจะได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยาก.mp3