วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ถือสัจจะปฏิบัติตามกำลังใจตนและเพียรละความชั่ว(ปกิณกะธรรม ๑๔ ธ.ค. ๖๑)

๑๔ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมถือสัจจะปฏิบัติตามกำลังใจตนและเพียรละความชั่ว
611214_01_ปกิณกะธรรมถือสัจจะปฏิบัติตามกำลังใจตนและเพียรละความชั่ว.mp3