วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ(เทศน์ ๒๙ ธ.ค. ๖๑)

๒๙ ธ.ค. ๖๑-เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
611229_03_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3