วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทรงกำลังความดีตามกำลังให้ต่อเนื่องเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๑ ธ.ค. ๖๑)

๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทรงกำลังความดีตามกำลังให้ต่อเนื่องเพื่อการไม่กลับมาเกิด
611201_04_ปกิณกะธรรมทรงกำลังความดีตามกำลังให้ต่อเนื่องเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3