วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๗ ตั้งนิมิตกสิณจิตเคลื่อนเข้าสู่ห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๑)

๒๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๗ ตั้งนิมิตกสิณจิตเคลื่อนเข้าสู่ห้องพุทธคุณ
611229_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๗ตั้งนิมิตกสิณจิตเคลื่อนเข้าสู่ห้องพุทธคุณ.mp3