วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตั้งใจเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและปฏิบัติด้วยศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๖๑)

๗ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและปฏิบัติด้วยศรัทธา
611207_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและปฏิบัติด้วยศรัทธา.mp3