วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ดูแลขันธ์ ๕ ไม่ให้เป็นภาระต่อจิตตนเองและผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๑๖ ธ.ค. ๖๑)

๑๖ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมดูแลขันธ์ ๕ ไม่ให้เป็นภาระต่อจิตตนเองและผู้อื่น
611216_06_ปกิณกะธรรมดูแลขันธ์๕ไม่ให้เป็นภาระต่อจิตตนเองและผู้อื่น.mp3