วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พึงรู้จักประมาณตนและรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองภัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๑)

๒๓ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงรู้จักประมาณตนและรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองภัย
611223_05_ปกิณกะธรรมพึงรู้จักประมาณตนและรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองภัย.mp3