วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญอุปมาเพื่อแยกจิตกับกาย(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๖๑)

๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอุปมาเพื่อแยกจิตกับกาย
611205_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอุปมาเพื่อแยกจิตกับกาย.mp3