วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร(ปกิณกะธรรม ๑ ธ.ค. ๖๑)

๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร
611201_01_ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร.mp3