วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจนหมดความลังเลสงสัยจึงจะเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๑)

๒๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจนหมดความลังเลสงสัยจึงจะเกิดผล
611229_04_ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจนหมดความลังเลสงสัยจึงจะเกิดผล.mp3