วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ฝึกใจเป็นผู้ให้และนิมิตเต่ามงคลสะเดาะเคราะห์ในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๑)

๒๓ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกใจเป็นผู้ให้และนิมิตเต่ามงคลสะเดาะเคราะห์ในวันปีใหม่
611223_04_ปกิณกะธรรมฝึกใจเป็นผู้ให้และนิมิตเต่ามงคลสะเดาะเคราะห์ในวันปีใหม่.mp3