วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อัพยากฤตธรรมเพื่อความพ้นทุกข์(เทศน์ ๘ ธ.ค. ๖๑)

๘ ธ.ค. ๖๑-เทศน์อัพยากฤตธรรมเพื่อความพ้นทุกข์
611208_03_เทศน์อัพยากฤตธรรมเพื่อความพ้นทุกข์.mp3