วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งานสาธารณประโยชน์เพื่อการบูชาด้วยจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๖๑)

๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อการบูชาด้วยจิตบริสุทธิ์
611205_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อการบูชาด้วยจิตบริสุทธิ์.mp3