วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์
611231_02_ปกิณกะธรรมนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3