วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้เห็นโทษของการทุศีลโดยไม่ลังเลสงสัยจึงจะรักษาศีลได้มั่นคง(เทศน์ ๑๖ ธ.ค. ๖๑)

๑๖ ธ.ค. ๖๑-เทศน์ผู้เห็นโทษของการทุศีลโดยไม่ลังเลสงสัยจึงจะรักษาศีลได้มั่นคง
611216_03_เทศน์ผู้เห็นโทษของการทุศีลโดยไม่ลังเลสงสัยจึงจะรักษาศีลได้มั่นคง.mp3