วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บุญเกิดจากการให้ความสุข(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๖๑)

๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากการให้ความสุข
611209_04_ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากการให้ความสุข.mp3