วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การละตัณหาคือการละความทะยานอยาก(ปกิณกะธรรม ๑๕ ธ.ค. ๖๑)

๑๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการละตัณหาคือการละความทะยานอยาก
611215_04_ปกิณกะธรรมการละตัณหาคือการละความทะยานอยาก.mp3