วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การรักษาศีลให้สมบูรณ์ต้องอาศัยการทรงสมาธิอย่างต่อเนื่อง(ปกิณกะธรรม ๑๖ ธ.ค. ๖๑)

๑๖ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลให้สมบูรณ์ต้องอาศัยการทรงสมาธิอย่างต่อเนื่อง
611216_04_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลให้สมบูรณ์ต้องอาศัยการทรงสมาธิอย่างต่อเนื่อง.mp3