วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การละสักกายทิฏฐิ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๑)

๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการละสักกายทิฏฐิ
611202_05_ปกิณกะธรรมการละสักกายทิฏฐิ.mp3