วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิปทาของหลวงพ่อตาก(ปกิณกะธรรม ๒๘ ธ.ค. ๖๑)

๒๘ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิปทาของหลวงพ่อตาก
611228_01_ปกิณกะธรรมปฏิปทาของหลวงพ่อตาก.mp3