วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทานเป็นบันไดไปสู่มรรคผลนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๖ ธ.ค. ๖๑)

๑๖ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานเป็นบันไดไปสู่มรรคผลนิพพาน
611216_01_ปกิณกะธรรมทานเป็นบันไดไปสู่มรรคผลนิพพาน.mp3