วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๖ ธ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611216_07_พระเมตตาพร.mp3