วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เห็นโทษของการทุศีล เจริญสมาธิคิดถึงความตายเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๖ ธ.ค. ๖๑)

๑๖ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเห็นโทษของการทุศีล เจริญสมาธิคิดถึงความตายเป็นอารมณ์
611216_05_ปกิณกะธรรมเห็นโทษของการทุศีลเจริญสมาธิคิดถึงความตายเป็นอารมณ์.mp3